Gdańskie Centrum Świadczeń, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, umożliwia zdalne lub bezkontaktowe składanie wniosków. Można je między innymi wrzucać do specjalnych wrzutni, a konieczna obsługa osobista interesantów odbywa się z zachowaniem zasad sanitarnych.

Wnioski o świadczenia i pisma można wrzucać do specjalnie przygotowanych wrzutni. Można je dostarczyć także za pomocą poczty lub u pracowników Centrum, zachowując odpowiednie zasady sanitarne.

Wnioski dostarczyć można do wrzutni znajdujących się w następujących punktach:

Gdańskie Centrum Świadczeń
 ul. 3 Maja 9,
 ul. Powstańców Warszawskich 25.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 CPS 1 – ul. Modrzewskiego 2A,
 CPS 2 – Pl. Ks. Gustkowicza 13,
 CPS 3 – ul. Dyrekcyjna 5 (parter),
 CPS 4 – ul. Lecha 1,
 CPS 5 – ul. Siennicka 25,
 CPS 7 – ul. Marynarki Polskiej 134A.

Wnioski wysłać można drogą korespondencyjną na adres:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Można się także udać bezpośrednio do punktu obsługi, jednak GCS przypomina o wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, dzwoniąc pod numer 513 902 853

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk

Osobiste wizyty mieszkańców w Gdańskim Centrum Świadczeń odbywają się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych:
 przez cały czas wizyty interesant jest zobowiązany mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos. Wyjątki od tej zasady przewidują odrębne przepisy;
 przy wejściu na salę obsługi każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować ręce – zapewniamy preparat dezynfekcyjny;
 w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób obsługujących interesantów. Zasada ta nie dotyczy m. in. dzieci do ukończenia 13. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób niemogących poruszać się samodzielnie, osób o ograniczonych możliwościach prowadzenia własnych spraw w urzędzie, czy też osób wymagających pomocy tłumacza;
 należy zachować odpowiedni dystans społeczny pomiędzy pozostałymi osobami oraz o ile jest to możliwe, nie zabierać ze sobą dzieci;
 w poczekalni może przebywać ograniczona liczba osób - w punkcie przy ul. 3 Maja 9 - 40 osób.

Wnioski można również składać przez Internet np. za pośrednictwem portalu [email protected] Umożliwia on złożenie wniosku o większość świadczeń. Natomiast wniosek o świadczenie ,,Dobry start” składać można za pośrednictwem bankowości elektronicznej i przez platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Po więcej informacji należy się udać:gcs.gda.pl

Może cię zainteresować: Emerytury 2021. Eksperci pomogą ze świadczeniami dla nauczycieli

W tym tygodniu także: Koronawirus w Małopolsce. Najnowsze dane. Pogarsza się sytuacja epidemiczna