Stypendia szkolne przyznawane są do 24 roku życia dziecka kształcącego się. Skorzystanie z takiego świadczenia wymaga spełnienia warunków określonych przez Gdańskie Centrum Oświadczeń: po pierwsze należy być mieszkańcem Gdańska oraz spełniać kryterium dochodowe wynoszące 528 zł na osobę w rodzinie.

Arkadiusz Kulewicz, rzecznik Gdanskiego Centrum Świadczeń, przypomina, że pracownicy rozpatrując wnioski biorą pod uwagę dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a więc z sierpnia, bez względu na tytuł i źródło. Podkreśla również, że odmowa wniosku nie musi nastąpić na skutek przekroczenia dochodu w sierpniu. Taki wniosek może być rozpatrzony. Również brane pod uwagę są wnioski rodzin, które tuż przed złożeniem dokumentu utraciły dochody.

Stypendium jest wypłacane jako refundacja wydatków, jakie rodzic i opiekunowie ponoszą na cele edukacyjne dziecka, potwierdzone rachunkami i fakturami. Gdańskie Centrum Oświadczeń informuje, że katalog asortymentu refundacji jest dosyć szeroki i obejmuje nie tylko zakup podręczników czy przyborów szkolnych, ale także zakup sprzętu technicznego i komputerowego czy koszty korzystania z internetu.

Oprócz stypendium można się także ubiegać o zasiłek szkolny dla dziecka. Jest on pomocą dla rodzin, które spotkała trudna sytuacja przejściowa lub wydarzenie losowe uwzględniające utratę pracy czy śmierć członka rodziny. Takie wsparcie może wynosić jednorazowo 620 zł.

Więcej informacji na temat zasiłku i wsparcia finansowego: przyznanie zasiłku i stypendium

Może cię zainteresować także: Małopolska: województwo ponownie znalazło się na pierwszym miejsku pod względem nowych zakażeń. Ministerstwo podało dane na czwartek

W tym tygodniu także: Protesty mieszkańców Krakowa. Kierowcy niezadowoleni z ograniczeń. O co chodzi